Vad jag erbjuder

Moderator/konferencier – mycket stor erfarenhet av att leda konferenser, webbsändningar, pressträffar och evenemang som är av betydelse för ditt företags, eller din organisations verksamhet och varumärke.

Skribent/inslagsproducent – jag hjälper dig med skrivna nyhets- eller featureartiklar. Likaså med pressmeddelanden, översättningsuppdrag (engelska) eller annan skriven kommunikation för webb/sociala kanaler, eller när du på annat sätt vill kommunicera externt eller internt.

Behöver du hjälp med ”rörligt material” för webb eller TV löser jag det på egen hand eller i samarbete med produktionsbolag. Under mina år på TV4 producerade jag drygt 3 000 tv-reportage.

Strategiskt kommunikationsarbete – behöver du hjälp med hur du ska planera och kommunicera information som är av känslig karaktär för dig och din organisation? Enkel medieträning? Jag har mycket stor erfarenhet av att planera kommunikationsarbetet i organisationer som varit offentligt och medialt ifrågasatta. Likaså när det har handlat om att paketera positiva nyheter för bästa resultat och spridning.

Intervjuer under Ostkustbanans 95-årsjubileum.