Rekommendationer

”Jag har haft förmånen att samarbeta med Mats i många år. Han har varit en nyckelperson när det gäller att kommunicera frågor som vi arbetat med på ett sätt att det blir begripligt för de målgrupper som vi velat nå – allt från enskilda individer till ministrar som vi identifierat som nyckelpersoner för utvecklingen av Sundsvall och Norra Sverige. Med Mats erfarenhet som journalist har han även modererat viktiga samtal mellan politiker, chefstjänstemän och representanter från myndigheter och näringsliv så att samtalen lett till förflyttning och resultat.”
Stefan Söderlund, vd Hudiksvallsbostäder, tidigare kommundirektör och vd Stadsbacken, Sundsvalls kommun

”Mats har jag lärt känna under perioden när han jobbade på Näringslivsbolaget i Sundsvall. Jag känner honom som en person som gör ett fantastiskt och professionellt jobb. Därför anlitade jag honom att genomföra ett ”Meet & Greet” med en känd artist som en programpunkt under Pridefestivalen. Han var dessutom konferencier på scenen på Stora torget i samband med det avslutande Pride-tåget. När man anlitar Mats, då vet man att han levererar det man har önskat.”
Torbjörn Karlsson, RFSL Västernorrland och General för Pridefestivalen i Sundsvall

”Jag har erfarenhet av att jobba med Mats både som kollega och som uppdragsgivare och kan intyga att hans leveranser alltid är proffsigt genomförda och av hög kvalitet. Mats bidrar med sin erfarenhet, sitt strategiska tänk och en kommunikativ förmåga utöver det vanliga.”
Oliver Dogo, vd Handelskammaren Mittsverige

”Jag har arbetat tillsammans med Mats i hans tidigare roller och som egenföretagare. Mats är erfaren, professionell och personlig, vilket också kommer till uttryck i hans yrkesutövande och leveranser. Mats har en förmåga att sätta en personlig prägel på det han gör med känsla för vad som är viktigt för beställaren men också för mottagaren eller publiken. Det gör att han är ett självklart val när vi behöver en erfaren moderator till ett seminarium eller konferens, vid produktion av tv/videoinslag, vid reportage, intervjuer med mera.”
Henric Fuchs, infrastrukturstrateg Botniska korridoren