Onsdag 30 november modererade jag GIF Sundsvalls medlemsmöte, efter en minst sagt turbulent säsong. Uppskattningsvis deltog närmare 100 medlemmar vid mötet, ett 30-tal via Teams. Generellt är min uppfattning att styrelsen tillsammans ett antal nyckelpersoner ur personalstyrkan hade gjort ett gediget arbete med att analysera året som gått och dra upp riktlinjer för kommande säsong. En kort sammanfattning av de olika punkterna:

  • Stefan Söderlund, styrelsens ordförande gjorde en kortfattat analys av vad som fungerat bra och mindre bra under året och presenterade tankar på vad som behöver förändras och förbättras inför kommande säsong.
  • Gamle GIF-spelaren Kalle Ståhl som nu ingår i föreningens ”Tekniska Hjärta” gav sin bild av det sportsliga under året, förklarade hur tankarna går när det gäller truppen och ambitionen att ha en norrländsk prägel på nästa års trupp. I samband med det presenterade Tommy Naurin som ny sportchef, där han bland annat sa;
    – Jag är uppvuxen i GIF Sundsvall som fotbollsspelare. När jag kom hit i dag stärktes känslan att det här är hemma för mig. Det har varit en tung säsong men jag vet vad det finns för kraft i GIF Sundsvall.
  • Markus Tilly berättade om arbetet med akademin där nu sex ungdomsspelare har kontrakterat och att ambitionen att bli en av Sveriges tio bästa akademier står fast.
  • Stefan Söderlund presenterade Giffarnas värdeerbjudande, satsning med sociala projekt som exempelvis Back to Basic och ambitionen att verka även för ekologisk hållbarhet i föreningen. Satsningen på jämlik fotboll presenterades också, där ambitionen är ett samgående med SDFF till 2024. Målet är också att väsentligt förbättra allt krin matcharrangetmanget till nästa år.
  • Ett nytt spännande kompetensnätverk med några riktigt stora profiler har skapats, Lasse Lagerbäck, Emil Forsberg och Pelle Nilsson ingår. Ambitionen är att gruppen även ska förstärkas med en person som har goda kunskaper i mental träning.
  • Styrelseledamoten och vd:n för Bilbolaget, Martin Persson konstaterade att degraderingen innebär minskade intäkter (TV-avtal t ex) på 11 miljoner kronor. Man kommer att behöva skära i de flesta verksamheter, men akademin lämnas utanför sparkraven.
  • Martin Persson berättade också att hans utmaning om att matcha alla bidrag som kommer in från medlemmar och sponsorer i syfte att ”säkra” Tillväxtverkets återbetalningskrav på 3,5 miljoner för pandemistödet kvarstår. Här kan du läsa mer om utmaningen GIF Sundsvall.